Externí náklady na prototypování elektronických zařízení jsou o polovinu nižší než interní vývoj

7 minut čtení

V letošním roce snad každá druhá poptávka našich zákazníků začínala slovy „došel (nebo dochází) mi rozpočet na interní tým a konec vývoje je stále v nedohlednu, dokážete s tím něco udělat?“ Samozřejmě, že Vás nikdy nenecháme „ve štychu“, umíme převzít interní projekty a dotáhnout je do konce. Pochopitelně to nikdy není úplně zadarmo, rozhodli jsme se ovšem spočítat konkrétně, kolik s námi klienti mohou ušetřit oproti internímu vývoji. Abychom se dobrali výsledku, porovnali jsme průměrné náklady na interní prototypování hardwaru našich zákazníků s rozpočty na náš outsourcovaný vývoj, a to dokonce za posledních pět let.

Až tři miliony do interního vývoje

Většina firem, zabývajících se vývojem elektronických zařízení a systémů, řeší vývoj nových produktů interně. Tak to prostě je. Firmy se obvykle domnívají, že interní náklady snáze uhlídají. Dává to samozřejmě smysl, ale ve většině případů je k ideálu dost daleko.

Často se podcení především potřeba udržovat specializovaný dohled nad úspěšným vývojem, tedy samostatného projektového manažera, a nutnost mít v týmu specializovaného programátora či vývojáře. Resp. nebude stačit jen jeden, ale k tomu se ještě dostaneme. Pokud nemá vaše firma tak charismatického vůdce, pro kterého pracují interní lidé z přesvědčení úplně zadarmo, a zaměstnanci dostávají odměny na spodní hranici obvyklých platů, i navzdory veškeré interní harmonické spolupráci se podle našich zkušeností průměrné celkové náklady na interní vytvoření prototypu nového elektronického zařízení pohybují mezi dvěma až třemi miliony korun.

Kofatec hardware

Pro zajímavost, dílčí náklady na návrh hardwaru přitom tvoří přibližně 34 % výdajů, vývoj firmwaru 42 % a vytvoření komunikující aplikace 24 %. Úspěšné dotažení vývoje prototypu přitom samozřejmě ještě automaticky neznamená zaručené zahájení návratnosti investic, ale poskytne pouze přesnou představu o výrobních nákladech.

Pozor na příliš rychlou návratnost investic

Jak se nám opakovaně ukazuje na příkladu našich zákazníků, rozhodnutí řešit vývoj pouze interně – a to nejen u nově založených nebo méně zkušených společností – často vede k nevhodnému nacenění finálních výrobků, do kterého se firmy snaží promítnout příliš rychlou návratnost vysokých investic. Nevhodně nastavená – tedy příliš vysoká – cena může přitom způsobit celkový obchodní neúspěch nebo jen minimální zájem o produkt na trhu, který ve většině případů ovlivňuje především jeho cenovka.

V oblasti zakázkového vývoje se na trhu pohybujeme od roku 2014 a od roku 2018 jsme začali evidovat jak rozdíly mezi náklady na vývoj interními vývojáři firem ve srovnání s externím týmem ASN, tak i dopad obou variant na koncovou cenu řešení. Všechna tato data v průměru ukazují, že náklady na interní vývoj jsou přibližně o 45-55 % vyšší než náklady na vývoj externím dodavatelem. Samozřejmě to platí pouze v případě projektů, které řeší ASN plus, protože za konkurenci nemůžeme mluvit, nicméně naši zákazníci díky našim cenám mohou při stejné plánované délce návratnosti investic nabídnout výrazně nižší cenu koncových zařízení (o čtvrtinu až třetinu), dostat se rychleji na trh a podstatně tak zvýšit šanci na vyšší prodeje.

Vysoké nároky na odbornost vývojářů

Při vývoji hardwaru v současnosti neexistují žádná technologická omezení, která by neumožnila proměnit koncepty v plnohodnotné produkty. Při nejisté síle komerčního potenciálu je ale nezbytné, aby se náklady na prototypování povedlo udržet v únosných mezích. Přestože se interní vývoj může zdát procesně snazší a rychlejší, firmy často podceňují jeho složitost a nevypočitatelnost.

Znovu se dostáváme k programátorům a vývoji. Interní tým musí umět pracovat s návrhem desky plošných spojů, mít přehled o moderním hardwaru a jeho cenách, dokázat vyvinout spolehlivý firmware, webovou část včetně front-endu, back-endu a vlastního API, a samozřejmě si poradit i s mobilní aplikací pro bezproblémovou správu a nastavení zařízení. Mezi důležité faktory, které ovlivňují náklady na vývoj zařízení, patří také počet podporovaných platforem, integrace se službami a aplikacemi třetích stran, zdroje pro příjem dat a bezpečnostní standardy.

Při takové šíři požadavků na vývojáře je prakticky nemožné, aby prototypování zaštítil pouze jediný interní odborník. Ufinancovat během vývoje pracovní úvazky většího počtu interních vývojářů je vážně dost náročné, nehledě na další náklady čítající potřebný software nebo už zmíněnou nutnost řízení vývojového týmu. Externí vývojové firmy jsou proto mnohem pružnější, odbornější a levnější, navíc mají díky různorodým zakázkám také výrazně větší oborový přehled, praxi i motivaci.

Externí vývoj vám ušetří rozpočet i starosti

Pokud jste dodavatelem elektronických zařízení a chcete snížit své náklady na výzkum, vývoj a tvorbu prototypů, a přitom získat také prostor pro „rozumnou“ marži, která neodradí zákazníky, jednoznačně se vám vyplatí využívat služeb externích vývojářů. A to nejen k samotnému vytvoření funkčního prototypu zařízení, ale také pro vývoj dalších rozšiřujících služeb a aplikací, které mohou přinášet nové příjmy. I tyto doplňkové služby mohou dále kompenzovat náklady na výzkum, vývoj a výrobu.

Naše služby nejčastěji poptávají zákazníci, kteří očekávají dlouhodobou spolupráci ve vývoji elektronických zařízení nebo softwaru. Část našich klientů využívá jen dílčí služby jako je návrh desky plošných spojů nebo vývoj embedded softwaru a aplikací, pro některé naše partnery zase zajišťujeme i samotnou výrobu elektroniky.

Rádi pomůžeme i vašemu projektu. Doplníme argumenty na míru vaší zakázce, na kterých vám ukážeme, proč a jak se vám spolupráce s ASN vyplatí. Ozvěte se nám a přidejte se k našim stávajícím spokojeným českým i evropským zákazníkům.