O nás > ASN News

Konflikt Ruska a Ukrajiny

Dopady na globální trh s polovodiči

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou má dalekosáhlé důsledky nejen v geopolitickém měřítku, ale také v různých průmyslových odvětvích. Jedním z nejvíce postižených sektorů je trh s polovodiči, který je již nyní pod tlakem kvůli pandemii COVID-19 a rostoucí poptávce po digitálních a elektronických produktech. Tento článek se zaměřuje na dopady rusko-ukrajinského konfliktu na polovodičový průmysl, klíčové faktory ovlivňující trh a možný výhled do budoucna.

Faktory ovlivňující trh s polovodiči

Nedostatek surovin

Rusko a Ukrajina jsou významnými producenty dvou klíčových materiálů používaných při výrobě polovodičů: neonu a palladia. Ukrajina představuje asi 70 až 80 procent globálních dodávek neonu, zatímco Rusko produkuje přibližně 35 až 45 procent světových zásob palladia. Neon se používá v procesu litografie při výrobě polovodičů, což představuje asi 45 procent poptávky po neonu. Palladium se používá v aplikacích pokovování při výrobě polovodičů a je nezbytné pro katalyzátory. Konflikt může narušit dodávky těchto surovin a způsobit další tlak na již napjatý trh.

Narušení dodavatelského řetězce

Polovodičový průmysl je značně provázaný a konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou může vést k narušení dodavatelských řetězců. Možná omezení obchodu a zvýšení celních tarifů by mohla zvýšit složitost a náklady v odvětví, což by mělo za následek uzavírání výrobních linek, zvyšování cen a snižování produkce, tržeb a zisků. Pandemie COVID-19 již způsobila narušení dodavatelského řetězce a zvýšila poptávku po digitálních a elektronických produktech, což vedlo k nedostatku čipů.

Dopad na automobilový průmysl

Nedostatek polovodičů již nyní ovlivňuje automobilový průmysl, který je jedním z nejvíce postižených sektorů. Pokračující konflikt by mohl způsobit další narušení dodávek a omezit výrobu automobilů, což by vedlo k dalšímu snížení poptávky po čipech. Automobilky, které nemohou vyrábět vozidla kvůli nedostatku katalyzátorů, by také mohly snížit objednávky čipů.

Další ovlivněné materiály

Kromě neonu a palladia jsou pro výrobu polovodičů důležité také nikl, zlato a stříbro. Rusko je jedním z pěti největších světových producentů niklu, ale dodávky niklu jsou méně koncentrované, takže dopad může být omezený. Ceny zlata a stříbra také vzrostly. Zákazníci v polovodičovém průmyslu mají obvykle přímé dohody o předávání cen u těchto volatilních komodit, takže dopad mohou pocítit více než výrobci.

Výhled pro trh s polovodiči

Krátkodobý dopad

Díky plánům zmírňování rizik, které společnosti zavedly po ruské anexi Krymu v roce 2014 a nedostatku v posledních 18 až 24 měsících, se očekává, že krátkodobé dopady na výrobu polovodičů budou zvládnutelné. Odhaduje se, že tyto plány mohou zabránit narušení výroby pouze po dobu dvou až tří měsíců. Několik klíčových společností a průmyslových aliancí uvedlo, že v důsledku nedostatku materiálů nedojde ke krátkodobému dopadu.

Dlouhodobé důsledky

Pokud bude konflikt pokračovat, společnosti by měly být připraveny na závažnější dopady na dodavatelský řetězec. Je důležité sledovat vývoj situace, protože dlouhodobé důsledky závisí na tom, jak se budou události dále vyvíjet. V případě rozšíření cel a obchodních omezení se složitost a náklady pro odvětví pravděpodobně zvýší. V závislosti na vývoji událostí mohou nastat vážné důsledky, jako je uzavírání výrobních linek, zvyšování cen a snižování produkce, tržeb a zisků.

Potenciální řešení

Z dlouhodobého hlediska by společnosti mohly zvážit výraznější investice do technologií recyklace neonu. Pokud nedojde k trvalému zvýšení cen neonu, není pravděpodobné, že by se výroba neonu mimo Ukrajinu stala ekonomickou. Některé vlády však mohou tuto možnost považovat za otázku národní bezpečnosti. jSpolečnosti by také měly plně porozumět svým dodavatelským řetězcům a sítím pro plnění zákaznických objednávek, aby mohly modelovat dopad potenciálních narušení způsobených válkou a sankcemi.

Opatření pro společnosti v polovodičovém průmyslu

Přezkoumat plány kontinuity podnikání

Společnosti by měly přezkoumat své plány kontinuity podnikání a být připraveny na možné dlouhodobé důsledky konfliktu. Měly by hledat alternativní zdroje neonu a palladia mimo konfliktní region a využívat forwardové ceny k ochraně před cenovými výkyvy u dalších kritických materiálů.

Sledování a dodržování sankcí

Je důležité neustále sledovat a dodržovat sankce uvalené na Rusko a jeho spojence. Společnosti by měly vytvořit centralizované týmy věnující se dohledu nad nákupem specifických komponentů, vyvarovat se přístupu just-in-time a rozšířit využívání mikro-dodavatelských řetězců.

Shrnutí

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou má potenciál zhoršit problémy v dodavatelském řetězci polovodičů a nedostatek čipů, který ovlivňuje průmysl již dva roky. Nejbezprostřednějším rizikem je dodávka specifických surovin používaných při výrobě polovodičů, jako je neon a palladium. Zatímco krátkodobé dopady se zdají být zvládnutelné, potenciální dlouhodobé důsledky závisí na tom, jak se budou události dále vyvíjet. Společnosti by měly být připraveny na závažnější dopady na dodavatelský řetězec, přezkoumat své plány kontinuity podnikání, hledat alternativní zdroje klíčových materiálů, sledovat a dodržovat sankce a zvážit investice do recyklačních technologií.

FAQ

Jaké jsou hlavní suroviny ovlivněné konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou?

  • Hlavními surovinami, které jsou konfliktem ovlivněny, jsou neon a palladium. Ukrajina představuje asi 70 až 80 procent globálních dodávek neonu, zatímco Rusko produkuje přibližně 35 až 45 procent světových zásob palladia.

Jak dlouho mohou společnosti zabránit narušení výroby pomocí plánů zmírňování rizik?

  • Odhaduje se, že plány zmírňování rizik mohou zabránit narušení výroby pouze po dobu dvou až tří měsíců.

Jaké kroky by měly společnosti podniknout, aby se připravily na možné dlouhodobé důsledky?

  • Společnosti by měly přezkoumat své plány kontinuity podnikání, hledat alternativní zdroje neonu a palladia, využívat forwardové ceny k ochraně před cenovými výkyvy u dalších kritických materiálů, sledovat a dodržovat sankce a zvážit investice do recyklačních technologií.

Který průmyslový sektor je nedostatkem polovodičů nejvíce postižen?

  • Jedním z nejvíce postižených sektorů je automobilový průmysl, který již nyní čelí nedostatku polovodičů. Automobilky, které nemohou vyrábět vozidla kvůli nedostatku katalyzátorů, by také mohly snížit objednávky čipů.

Jaké další materiály jsou důležité pro výrobu polovodičů a jak jsou ovlivněny konfliktem?

  • Kromě neonu a palladia jsou pro výrobu polovodičů důležité také nikl, zlato a stříbro. Rusko je jedním z pěti největších světových producentů niklu, ale dodávky niklu jsou méně koncentrované, takže dopad může být omezený. Ceny zlata a stříbra také vzrostly, ale zákazníci v polovodičovém průmyslu mají obvykle přímé dohody o předávání cen u těchto volatilních komodit.

Podívejte se, co Vám můžeme nabídnout...

Vývoj elektroniky             Návrh DPS              Vývoj embedded software              Vývoj software              Vývoj aplikací              Výroba elektroniky    

Přidejte se mezi klienty, kteří nám důvěřují

Pojďme si popovídat o vašem projektu

Zanechte na sebe kontakt a napište, s čím potřebujete pomoct. Ozveme se vám co nejdříve a domluvíme se na možnostech spolupráce.

Soubor (max. 10MB)