O nás > ASN News

Gartner představuje deset nejdůležitějších strategických technologických trendů pro rok 2024

Analytická společnost Gartner nedávno zveřejnila svou každoroční zprávu mapující deset nejdůležitějších strategických technologických trendů pro nadcházející tři roky. Tyto technologické trendy by měly mít podstatný vliv na digitální transformace firem a rozhodování vedoucích pracovníků v oblasti informačních technologií. Mezi klíčové technologické trendy, na které by firmy měly zaměřit svou pozornost v příštích třech letech, patří umělá inteligence jako partner, kontinuální řízení kybernetických hrozeb, udržitelné technologie, inženýrství platforem, rozšířený vývoj aplikací za pomoci umělé inteligence, oborové cloudové platformy, inteligentní aplikace, demokratizace generativní umělé inteligence, rozšířená propojená pracovní síla a strojoví zákazníci.

Tyto technologické trendy spadají do tří hlavních kategorií – ochrana firemních investic, vzestup tvůrců technologií a dodání hodnoty pro zákazníky. Správné načasování implementace těchto trendů může firmě pomoci vybudovat konkurenční výhodu, zvýšit produktivitu i bezpečnost a lépe reagovat na potřeby zákazníků.

Gartner

Umělá inteligence jako partner

Prvním trendem je využití umělé inteligence jako partnera. Jde o soubor nástrojů a procesů, které zajišťují bezpečnost, spolehlivost a férovost systémů umělé inteligence. Tyto nástroje mohou firmám pomoci zvýšit přesnost rozhodování, odhalit anomálie v datech a modelech a zajistit celkově vyšší důvěryhodnost systémů umělé inteligence.

Kontinuální řízení kybernetických hrozeb

Dalším důležitým trendem je kontinuální řízení kybernetických hrozeb. Jde o systematický přístup k neustálé optimalizaci priorit v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochraně před útoky. Tento přístup umožňuje firmám pružně reagovat na nové hrozby, odhalovat zranitelnosti a zaměřit se na ty nejkritičtější oblasti.

Udržitelné technologie

S tím, jak roste tlak na environmentální a sociální udržitelnost, začínají hrát stále větší roli udržitelné technologie. Jde o digitální řešení, která firmám pomáhají dosahovat cílů v environmentální, sociální a správní oblasti a podporují dlouhodobou ekologickou rovnováhu. Patří mezi ně technologie pro monitoring dopadů, snižování emisí uhlíku nebo zlepšení pracovních podmínek.

Inženýrství platforem

Inženýrství platforem je disciplína zaměřená na vývoj a provoz interních platforem v rámci organizace, které usnadňují práci vývojářům a urychlují dodání hodnoty pro zákazníky. Jde například o nástroje pro automatické testování, správu komponent nebo nasazování aplikací. To vede ke zvýšení produktivity vývojářů a jejich schopnosti pracovat nezávisle.

Rozšířený vývoj aplikací pomocí umělé inteligence

Revoluce ve vývoji softwaru se nyní odehrává díky novým nástrojům využívajícím umělou inteligenci, jako jsou generativní modely a strojové učení. Tato inovativní technologie umožňuje automatické generování zdrojových kódů, převádění starých aplikací do moderních programovacích jazyků a rozšiřování schopností testování. Důsledkem je zvýšená produktivita vývojářů a rychlejší vývoj aplikací s vysokou kvalitou.

Oborové cloudové platformy

Místo univerzálních cloudových služeb začínají být stále populárnější oborově specifické cloudové platformy, které jsou přizpůsobené potřebám konkrétních odvětví. Díky modularitě těchto platforem mohou firmy snadno přizpůsobit svá cloudová řešení vlastním potřebám a pružně reagovat na inovace a změny ve svém oboru.

Inteligentní aplikace

Tradiční enterprise aplikace jsou obohaceny o schopnosti umělé inteligence, které jim umožňují lépe porozumět kontextu, dělat přesnější predikce a doporučení a přizpůsobovat se koncovým uživatelům. Dochází k rozšiřování využití konverzačních UI, prediktivních modelů a adaptivní personalizace napříč celým portfoliem podnikových aplikací.

Demokratizace generativní umělé inteligence

Generativní modely umělé inteligence, jako jsou DALL-E či ChatGPT, zažívají rychlý rozvoj a stávají se dostupné širšímu okruhu uživatelů. To jim umožní automatizovat rutinní úlohy, zlepšit produktivitu zaměstnanců, snížit náklady a otevřít prostor pro růst. Nicméně, je důležité věnovat pozornost etickým aspektům využívání těchto technologií a uplatnit vhodnou míru regulace.

Rozšířená propojená pracovní síla

S nástupem digitálních technologií a automatizace prochází proměnou i lidská pracovní síla. Strategie pro rozšířenou propojenou pracovní sílu se zaměřuje na propojení pracovníků s inteligentními technologiemi a datovými analytikami, které jim pomohou zefektivnit jejich práci. Jde například o doporučovací systémy, rozšířenou realitu či inteligentní osobní asistenty. To vede ke zkrácení doby zacvičení nových pracovníků, urychlení rutinních úloh a celkovému zvýšení produktivity. 

Strojoví zákazníci

Posledním trendem jsou strojoví zákazníci. Jde o inteligentní zařízení, která jsou schopna samostatně nakupovat produkty či služby prostřednictvím plateb a interakce s digitálními obchody a platformami. Analytici odhadují, že do roku 2030 budou strojoví zákazníci generovat nákupy v hodnotě bilionů dolarů. Pro firmy tak půjde o zcela nový, velmi lukrativní segment zákazníků.

Výhled

V nadcházejících třech letech tak budou hrát klíčovou roli zejména technologie související s umělou inteligencí, udržitelností, cloudovými platformami a propojením lidí s digitálními systémy. Správné načasování implementace těchto inovací může firmám přinést konkurenční výhodu a dlouhodobý prosperitu. Klíčové bude zejména zaměření na ochranu firemních investic do nových technologií, posílení schopností interních vývojářů a maximální přizpůsobení digitálním potřebám zákazníků.

Přidejte se mezi klienty, kteří nám důvěřují

Pojďme si popovídat o vašem projektu

Zanechte na sebe kontakt a napište, s čím potřebujete pomoct. Ozveme se vám co nejdříve a domluvíme se na možnostech spolupráce.

Soubor (max. 10MB)