O nás > ASN News

Nedostatek čipů: příčiny, dopady a výhled do budoucna

Globální nedostatek čipů, který propukl během pandemie nemoci covid-19, představoval zásadní problém pro celý polovodičový průmysl. Poptávka po elektronice v té době prudce vzrostla, protože lidé začali ve velkém pracovat z domova a hledali zábavu prostřednictvím různých elektronických zařízení. To pochopitelně vedlo k větší poptávce po polovodičích.

global micro chip

Příčiny nedostatku čipů

K nedostatku čipů přispělo hned několik faktorů. Pandemie především výrazně narušila globální dodavatelské řetězce – uzavření továren a omezení dopravy negativně ovlivnilo jak výrobu polovodičů, tak dodávky potřebných surovin.

Kromě toho je nutné zmínit, že výroba čipů je extrémně finančně náročná a vyžaduje dlouhodobé plánování v řádu let. Již před vypuknutím pandemie byly výrobní kapacity téměř zcela vyčerpány. Nebyla tudíž prakticky žádná flexibilita, která by umožnila včas zareagovat na prudký růst poptávky.

Snahy o řešení

S cílem posílit konkurenceschopnost v globálním polovodičovém průmyslu přišly Evropská unie i Spojené státy s legislativními balíčky na podporu domácí výroby čipů (Evropský čipový zákon a americký zákon CHIPS). Oba počítají mimo jiné s výraznými investicemi do výrobních kapacit, výzkumu a vývoje v oblasti polovodičů nebo podporou spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Americký zákon CHIPS navíc zavádí nová omezení vývozu vyspělých technologií do Číny, což jen prohlubuje napětí mezi těmito dvěma velmocemi.

Dopady nedostatku na ekonomiku

Popsaná situace vyústila ve výrazný globální nedostatek čipů s negativními dopady na celou řadu odvětví. Nejvíce postižen byl pochopitelně automobilový průmysl, který je na dodávkách elektronických součástek zcela závislý. Automobilky proto musely v některých případech omezit výrobu.

Nedostatek čipů ale dopadl i na odvětví spotřební elektroniky. Došlo k výraznému prodloužení dodacích lhůt u celé řady produktů, což opět negativně pocítili především koncoví zákazníci.

Výhled do budoucna

I přes legislativní snahy Evropské unie a USA však problémy v globálních dodavatelských řetězcích stále do značné míry přetrvávají. Poptávka po čipech sice dále roste, ale výrobci zatím nestíhají navyšovat výrobní kapacity stejným tempem.

Situaci také komplikuje fakt, že v technických oborech panuje všeobecný nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Firmám proto trvá velmi dlouho, než se jim podaří obsadit volné pozice techniků či inženýrů.

Přesto se pro rok 2024 očekává mírné zlepšení. Jak vlády, tak soukromé společnosti ivestují do rozšíření výrobních kapacit, diverzifikace dodavatelských řetězců a vytváření stabilnějšího prostředí v celém odvětví polovodičů. Společnými silami by se tak mohlo podařit alespoň částečně vyřešit problémy zapříčiněné nedostatkem čipů.

Přidejte se mezi klienty, kteří nám důvěřují

Pojďme si popovídat o vašem projektu

Zanechte na sebe kontakt a napište, s čím potřebujete pomoct. Ozveme se vám co nejdříve a domluvíme se na možnostech spolupráce.

Soubor (max. 10MB)