O nás > ASN News

Chytrá výroba

Cesta k udržitelnější elektronice s ASN Plus

Elektronický průmysl zažívá významný růst a očekává se, že do roku 2028 dosáhne globální příjmy tohoto trhu ohromujících 1,2 bilionu dolarů. Tento růst však s sebou přináší i řadu výzev, jako jsou složité dodavatelské řetězce, intenzivní konkurence, zkrácené životní cykly produktů a neustálé uvádění nových výrobků na trh. Aby firmy v tomto náročném prostředí uspěly, musí se zaměřit na udržitelnost a využít potenciál chytré výroby.

Udržitelnost se stává klíčovou prioritou nejen z pohledu plnění regulatorních požadavků, ale i s ohledem na měnící se postoje spotřebitelů. Ti stále častěji upřednostňují ekologické produkty, i když mají vyšší cenovku. To vyžaduje komplexnější přístup k designu a výrobě produktů, který jde nad rámec okamžitých zisků a řeší dlouhodobý dopad výrobku a jeho materiálů na životní prostředí.

K skutečnému urychlení tohoto posunu budou nezbytné vládní politiky a jejich vymáhání. Několik zemí již v tomto směru podniklo konkrétní kroky. Francie například nově nařizuje výrobcům a dovozcům, aby na elektrospotřebičích a bateriích uváděli informace o recyklovatelnosti a třídění po skončení životnosti.

V tomto kontextu může být spolehlivým partnerem pro firmy v elektronickém průmyslu společnost ASN Plus, která nabízí inovativní řešení pro vývoj elektroniky s důrazem na udržitelnost a efektivitu.

Spolupráce jako klíč k udržitelnosti

Chytrá výroba se původně soustředila pouze na dění uvnitř továrny, ale k dosažení environmentálních cílů je třeba řešit širší a složitější organizační a technologické překážky. Již nestačí pouze předávat nápady výrobnímu oddělení, ale je nutná úzká spolupráce mezi týmy pro výzkum a vývoj, vývoj produktů a výrobu, aby bylo možné využít jejich společných silných stránek pro kvalitnější rozhodování.

Pokročilé cloudové technologie, jako je platforma Nexus pro digitální realitu, umožňují propojit digitální vlákna napříč celým životním cyklem produktu, včetně designu, inženýrství, výroby a zajištění kvality.

Spolupráce jako klíč k udržitelnosti

Flexibilita místo narušení stávajících procesů

Klíčem ke zvýšení efektivity, snížení plýtvání a usnadnění přechodu na udržitelné materiály a výrobní procesy je software. Pokročilé digitální dvojčata nyní umožňují inženýrům vytvářet modely elektronických systémů, které přesně odrážejí výkonnostní kritéria reálného světa a simulují, jak je konečný produkt ovlivněn změnami materiálů a výrobních procesů.

Tento princip platí v celém hodnotovém řetězci. Výroba polovodičů se posouvá vpřed díky virtuální výrobě, navrhování 3D tištěných strojních součástí, které optimalizují procesy pro křemík příští generace, a efektivnějším chladičům pro výkonové elektronické komponenty. Tyto pokroky jsou urychleny plynulou spoluprací mezi inženýrskými a výrobními obory, aniž by docházelo ke ztrátám času a materiálových nákladů spojeným s vícenásobnými iteracemi fyzických prototypů.

Přechod na komplexnější systémové modelování také podporuje inovace produktů. Dává inženýrům svobodu experimentovat s novými, udržitelnými alternativami tradičních materiálů a efektivnějšími designy, přičemž zajišťuje, že budou stále splněna výkonnostní kritéria, jako je trvanlivost, vodivost a tepelná odolnost, i regulační požadavky jako RoHS (Restriction of Hazardous Substances), které kontrolují používání látek jako arsen, jež se stále využívají při výrobě polovodičů.

Aby byla datově řízená řešení udržitelnosti v rychle se vyvíjejícím elektronickém průmyslu účinná, je naprosto nezbytná škálovatelnost a flexibilita. Výrobní "tech stacky" musí být navrženy s ohledem na tuto skutečnost a prioritou musí být jednoduchost použití a přímočaré procesy nastavení, aby se podpořilo jejich široké přijetí.

Interoperabilita a modularita jsou rovněž zásadní. Tato flexibilita zajišťuje, že aplikace mohou být sestaveny tak, aby řešily specifické potřeby každé z mnoha zainteresovaných stran a zároveň je propojovaly se všemi potřebnými daty. Nikdo si nemůže dovolit začínat od nuly, a proto je nezbytný postupný přístup, který umožňuje integrovat praktiky podporující udržitelnost do stávajících výrobních procesů, aniž by narušil produktivitu.

Společnost ASN Plus si je vědoma těchto výzev a její řešení jsou navržena tak, aby maximalizovala flexibilitu a minimalizovala narušení zavedených procesů u zákazníků. Modulární architektura umožňuje přizpůsobit řešení na míru potřebám konkrétní firmy a zároveň zajistit bezproblémovou integraci s existujícími systémy. Důraz je kladen na intuitivní uživatelské rozhraní a automatizaci rutinních úkolů, aby přijetí nových nástrojů a postupů bylo co nejsnazší pro všechny zainteresované strany od vývojářů přes výrobu až po management.

Otevřené systémy jako předpoklad

Složitost dodavatelských řetězců zůstává výzvou pro udržitelnost, protože zahrnuje mnoho dodavatelů a komponent různého původu, které se podílejí na výrobě elektronických zařízení, od surovin po výrobu komponent, konečnou montáž a testování. To ztěžuje sledování nebo analýzu emisí oxidu uhličitého či spotřeby energie spojené se všemi součástmi produktu.

S tím, jak přední organizace vyvíjejí přesná digitální dvojčata a dále integrují digitální dodavatelské řetězce, bude možné dosáhnout vyšší úrovně přehledu a automatizace, která je nezbytná pro současné inovace s cílem významně zlepšit udržitelnost a zároveň uplatnit automatizaci k zachování provozní efektivity potřebné k udržení podnikání.

Budoucí elektronický průmysl bude záviset na technologiích, které upřednostňují propojenost a otevřené sdílení dat, a to jak v rámci organizace, tak v rámci jejich dodavatelských řetězců. Otevřené platformy pro digitální realitu propojují datová sila a umožňují OEM ovlivňovat trajektorii jejich odvětví a systémy řízení kvality hrají stále důležitější roli při řízení udržitelnosti v dodavatelském řetězci.

I když nikdo neočekává, že chytrá továrna poběží sama, manažeři jsou nyní otevřeni technologickým pokrokům, které byly donedávna mimo hru. Udržitelnost již není jen zmírňováním rizik, ale ti, kdo sladí své digitální strategie s návrhem a výrobou zaměřenou na udržitelnost, získají konkurenční výhodu - pozitivně ovlivní zainteresované strany i finanční výsledky a současně uspokojí rostoucí poptávku po inovativních produktech a udržitelné hodnotě značky.

Přidaná hodnota spolupráce s ASN Plus

Společnost ASN Plus se zaměřuje na vývoj elektroniky, embedded systémů, firmware a softwaru na míru podle potřeb zákazníka. Díky vlastnímu know-how, individuálnímu přístupu a flexibilitě dokáže pružně reagovat na požadavky klientů, ať už jde o jednorázový vývoj nového produktu nebo dlouhodobou spolupráci.

Jednou z klíčových přidaných hodnot spolupráce s ASN Plus jsou inovace v produktu. Díky bohatým zkušenostem a hlubokým znalostem v oboru dokáže firma navrhnout a realizovat řešení, která posouvají hranice možného a dávají zákazníkům konkurenční výhodu. S ASN Plus můžete být první, kdo přijde na trh s převratnou elektronickou inovací a udává trendy ve svém odvětví.

Dalším významným benefitem je zjednodušení procesů pro zákazníka. Ten se nemusí starat o hledání dodavatelů jednotlivých komponent a řešení dílčích problémů, vše potřebné zajistí ASN Plus. Odpadá tak značná část administrativní zátěže a zákazník se může plně soustředit na svůj core byznys. ASN Plus také poskytuje podporu při nastavení obchodního modelu a go-to-market strategie, aby uvedení nového produktu na trh bylo co nejúspěšnější.

V neposlední řadě se ASN Plus stává skutečným partnerem zákazníka, který mu pomáhá definovat a naplňovat jeho vizi. Společně plánují a realizují jednotlivé fáze vývoje a hledají cesty, jak řešit případné obavy a překážky. Díky transparentnímu byznysu modelu a otevřené komunikaci vzniká vztah založený na důvěře a společném zájmu na úspěchu projektu.

Individualita a customizace jsou základními stavebními kameny přístupu ASN Plus k zákazníkům. Každý projekt je jedinečný a vyžaduje specifická řešení. Proto ASN Plus klade velký důraz na detailní analýzu potřeb a požadavků klienta, aby navržené řešení co nejlépe odpovídalo jeho situaci a cílům. Zároveň dokáže být ASN Plus maximálně flexibilní a přizpůsobit se měnícím se podmínkám v průběhu projektu.

Schopnost přinášet inovace, zkušený tým, efektivní komunikace, agilita a customizace - to vše dělá z ASN Plus spolehlivého partnera pro náročné projekty v oblasti vývoje elektroniky. Spokojení zákazníci oceňují zejména rychlost dodání, vysokou kvalitu výsledného produktu a profesionální přístup po celou dobu spolupráce.

ASN Plus
ASN Plus
ASN Plus

Závěr

Udržitelnost se stává imperativem pro přežití a úspěch v současném elektronickém průmyslu. Rostoucí tlak regulatorních orgánů, měnící se preference zákazníků a výzvy spojené s komplexními dodavatelskými řetězci nutí firmy hledat nové cesty, jak snížit svůj environmentální dopad a zároveň zachovat konkurenceschopnost.

Chytrá výroba založená na principech spolupráce, flexibility a otevřenosti představuje účinný nástroj, jak tohoto cíle dosáhnout. Umožňuje optimalizovat procesy, snižovat plýtvání, zavádět udržitelné materiály a inovovat produkty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na výkon i ohleduplnost k životnímu prostředí.

Klíčovým faktorem úspěchu je v tomto kontextu volba správného partnera, který disponuje potřebnými znalostmi, technologiemi a sdílenou vizí udržitelné budoucnosti. Společnost ASN Plus nabízí komplexní služby pro vývoj elektroniky s důrazem na inovace, efektivitu a individuální přístup k zákazníkovi. Díky vlastnímu know-how, špičkovému týmu odborníků a flexibilním řešením na míru dokáže urychlit uvedení nového produktu na trh a zajistit mu konkurenční výhodu.

Podívejte se, co Vám můžeme nabídnout...

Vývoj elektroniky             Návrh DPS              Vývoj embedded software              Vývoj software              Vývoj aplikací              Výroba elektroniky    

Přidejte se mezi klienty, kteří nám důvěřují

Pojďme si popovídat o vašem projektu

Zanechte na sebe kontakt a napište, s čím potřebujete pomoct. Ozveme se vám co nejdříve a domluvíme se na možnostech spolupráce.

Soubor (max. 10MB)