Spolupráce s ASN Plus: komplexní přístup od nápadu až po finální produkt

7 minut čtení

Firma ASN Plus působí na trhu elektronického vývoje již řadu let a díky svým zkušeným odborníkům a propracovaným postupům je schopna provést zákazníky celým procesem vytvoření elektronického zařízení či systému.

Od počátečního nápadu až po sériovou výrobu finálního produktu poskytuje ASN Plus komplexní přístup, který zajistí, že výsledné zařízení bude přesně odpovídat potřebám zákazníka a nabídne mu maximální hodnotu díky kvalitnímu zpracování a spolehlivosti.

V tomto článku bychom rádi detailněji představili jednotlivé fáze spolupráce se společností ASN Plus a ukázali, jak vypadá cesta inovativního projektu od prvotní myšlenky až po hmatatelný produkt:

Úvodní fáze projektu

Prvním krokem spolupráce je vždy bližší seznámení s vámi a se samotným projektem, ať už formou osobního setkání, nebo videohovorem. Cílem je co nejlépe porozumět zákaznickým požadavkům a očekáváním tak, abychom mohli navrhnout optimální technické řešení.

 • Projekt konzultujeme jak po stránce technické, tak i business modelu.

 • Společně definujeme konkrétní požadavky a cíle projektu.

 • Následně projekt podrobíme analýze z technického, finančního i časového hlediska.

Výstupy z úvodní fáze:

 • Detailní technická specifikace projektu

 • Návrh možných vylepšení a optimalizací

 • Odhad nákladů na realizaci

 • Harmonogram projektu s termíny dílčích milníků

Fáze elektronického návrhu

Jakmile máme jasně definované zadání, můžeme se pustit do samotné elektronické realizace. Nejprve vybereme vhodné klíčové komponenty jako mikrokontrolér, senzory, moduly a další. Poté navrhneme schéma zapojení a layout desky plošných spojů.

 • Volba mikrokontroléru, periferií, konektorů apod.

 • Návrh schématu desky plošných spojů.

 • Návrh plošného spoje včetně routingu, signal integrity analýzy atd.

Výstupy z fáze elektronického návrhu:

 • Seznam klíčových komponent a bill of materials

 • Schéma zapojení

 • Návrh DPS

 • 3D model

 • Prototypy DPS

Fáze vývoje firmwaru

Samotný hardware ale potřebuje pouze řídicí software, který mu dá myšlení a oživí jeho funkce. Firmware vyvíjíme s maximálním důrazem na optimalizaci pro danou platformu.

 • Implementace firmware v jazycích C/C++.

 • Optimalizace z hlediska výkonu, paměťové náročnosti a dalších parametrů.

 • Dodržování bezpečnostních standardů a principů při vývoji.

Výstupy z fáze vývoje firmwaru:

 • Firmware splňující definované požadavky

 • Uživatelská příručka/dokumentace

 • Instalační balíčky pro aktualizaci firmware

Fáze vývoje aplikace

Pro maximální využitelnost zařízení je často potřeba vytvořit také uživatelskou aplikaci, ať už pro chytrý telefon, web nebo desktop. I v této oblasti má ASN Plus bohaté zkušenosti.

 • Vývoj aplikací pro nejpoužívanější platformy - iOS, Android, webové aplikace.

 • Využití moderních frameworků jako Flutter, React Native, .NET Core

 • Důraz na uživatelskou přívětivost.

Výstupy z fáze vývoje aplikace:

 • Mobilní aplikace pro iOS a Android

 • Webová administrativní aplikace

 • Cloudové služby pro ukládání dat

 • Uživatelská dokumentace k aplikaci

Testování a prototypová série

Po dokončení všech dílčích fází vývoje následuje důkladné testování funkčnosti i kvality zpracování prototypů. Nejprve probíhají interní testy, následně zapojíme i samotného zákazníka.

 • Interní testování firmware i aplikace na funkčnost, výkon, stabilitu.

 • Testování na emulátorech i finálním hardware.

 • Výroba a osazení prototypové série zařízení pro testování.

 • Dodání prototypů zákazníkovi, sběr zpětné vazby.

Výstupy z fáze testování:

 • Funkční prototypy kompletního řešení

 • Report z testování

 • Případné úpravy firmware či aplikace

Certifikace a homologace

U některých typů zařízení je potřeba získat certifikaci dle platných norem a směrnic. I v této oblasti dokáže ASN Plus poskytnout potřebnou asistenci.

 • Identifikace požadovaných certifikací a norem.

 • Provedení potřebných testů.

 • Získání certifikátu od akreditované autority.

Výstupy z fáze certifikace:

 • Protokoly z provedených testů

 • Certifikáty a osvědčení

 • Plná způsobilost výrobku k uvedení na trh

Příprava sériové výroby

V okamžiku, kdy je produkt plně otestovaný a certifikovaný, můžeme přejít k sériové výrobě. I zde poskytuje ASN Plus své služby a know-how.

 • Návrh procesů a kapacit pro výrobu daného objemu produktů.

 • Výroba a testování ověřovací série pro optimalizaci procesu.

 • Zajištění potřebných výrobních kapacit.

 • Příprava podpory a servisu pro zákazníky.

Výstupy z fáze přípravy výroby:

 • Plán výrobního procesu

 • Vyzkoušený proces pro hromadnou výrobu

 • Dohoda o zajištění výrobních kapacit

Spolupráce s ASN Plus

Shrnutí výhod spolupráce s ASN Plus

Jak je patrné z uvedeného popisu jednotlivých fází projektu, spolupráce s ASN Plus pokrývá kompletně celý cyklus - od zrodu nápadu až po hromadnou výrobu a uvedení produktu na trh.

Hlavní výhody spolupráce s ASN Plus:

 • Know-how v oblasti elektronického vývoje, firmwaru i softwaru.

 • Komplexní portfolio služeb pokrývající celý cyklus.

 • Individuální přístup přesně cílený na potřeby daného projektu.

 • Bohaté zkušenosti s různorodými typy projektů.

 • Důraz na vysokou kvalitu, spolehlivost a bezpečnost.

 • Efektivní řešení díky optimálnímu nastavení procesů.

Máte-li inovativní nápad či projekt v oblasti elektroniky a hledáte spolehlivého partnera pro jeho realizaci, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi probereme možnosti naší spolupráce.