Digitalizace - nezbytný krok pro moderní podnikání

15 minut čtení

Technologický pokrok v posledních letech dramaticky změnil prostředí, ve kterém firmy působí. Aby byly úspěšné, musí držet krok s nejnovějšími trendy a využívat digitální řešení ve svůj prospěch. Jedním z klíčových trendů je digitalizace produktů - přidání "chytrých" prvků pomocí senzorů, konektivity a softwaru. Proč je pro firmy důležité jít touto cestou?

Digitalizace produktů přináší řadu výhod. Umožňuje firmám sbírat cenná data o používání výrobků, vytvářet nové služby pro zákazníky a odlišit se od konkurence. Chytré a propojené produkty navíc pomáhají firmám lépe porozumět potřebám zákazníků a rychleji reagovat na změny na trhu.

Zákazníci dnes očekávají personalizované zážitky a chtějí produkty, které jim usnadní život. Pokud firmy nedokáží držet krok s těmito očekáváními, riskují ztrátu zákazníků ve prospěch flexibilnější konkurence. Proto je digitalizace zásadní pro udržení konkurenceschopnosti.

V následujících kapitolách se podíváme blíže na význam digitalizace pro firmy, proces integrace elektroniky do produktů a jak může společnost ASN Plus pomoci s realizací projektů v této oblasti. Ukážeme si také ekonomické aspekty digitalizace a shrneme klíčová doporučení.

Digitalizace a její význam v dnešním trhu

Rychlý vývoj technologií a změny v očekáváních zákazníků

V posledních letech jsme svědky velmi rychlého vývoje v oblasti informačních technologií. Objevují se stále nové možnosti, jak propojovat fyzické předměty s digitálním světem. Internet věcí, cloud computing, umělá inteligence - to vše otevírá dveře k produktům, které dříve nebyly možné.

Zákazníci tyto technologie využívají ve svém každodenním životě, a proto očekávají podobné vlastnosti i od výrobků firem. Chtějí produkty, které jim usnadní život, ušetří čas a poskytnou personalizované zážitky. Tradiční analogové produkty pro ně již nejsou dostatečně atraktivní.

Firmy proto musí digitalizovat svoje portfolio, pokud chtějí uspokojit měnící se potřeby zákazníků. Jinak riskují, že o zákazníky přijdou ve prospěch pružnější konkurence. Digitalizace je nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti.

Digitalizace - nezbýtnost pro moderní podnikání

Příležitosti a výzvy spojené s digitalizací výrobků

Digitalizace produktů s sebou nese velké množství příležitostí, ale také určité výzvy. Mezi hlavní příležitosti patří:

 • Lepší zákaznické zkušenosti - senzory a konektivita umožňují výrobkům lépe reagovat na potřeby uživatelů.

 • Získávání cenných dat - propojené produkty generují data o používání, která firmy mohou využít pro vývoj nových služeb.

 • Diferenciace od konkurence - unikátní digitální funkce pomáhají odlišit výrobky na trhu.

 • Vytváření nových obchodních modelů - např. poskytování služeb namísto jednorázového prodeje produktů.

Na druhou stranu digitalizace přináší i určité výzvy:

 • Vyšší náklady na vývoj - zejména na počátku je třeba investovat do vývoje HW/SW.

 • Vyšší komplexita - integrace elektroniky a propojení se systémy vyžaduje nové dovednosti.

 • Bezpečnostní rizika - propojená zařízení mohou být zranitelná vůči hackerům.

Firmy proto musí najít optimální rovnováhu mezi příležitostmi a riziky tak, aby maximalizovaly přínosy digitalizace. Klíčová je zejména bezpečnost dat a systémů.

Příklady úspěšných přechodů k digitalizaci

Ačkoli digitalizace přináší určité výzvy, mnoho firem ji zvládlo úspěšně implementovat a výrazně tím zlepšilo svoji pozici na trhu. Jedním z příkladů je společnost John Deere, výrobce zemědělské techniky.

John Deere začal přidávat senzory a konektivitu do svých traktorů and sklízecích strojů. Zákazníci tak získali detailní přehled o provozu techniky včetně spotřeby paliva, produktivity nebo potřebné údržby. Traktory se staly schopnými autonomní jízdy.Díky tomu mohl John Deere vytvořit řadu digitálních služeb pro optimalizaci provozu flotily vozidel. Zákazníci získali cenné datové pohledy, které jim pomáhají zefektivnit práci. John Deere posílil vazby se zákazníky a odlišil se od konkurence.

Dalším příkladem je společnost Bosch, která digitalizovala běžné domácí spotřebiče. Jejich chladničky, pračky či trouby jsou nyní vybaveny konektivitou a aplikacemi pro vzdálené ovládání a monitoring. Zákazníci tak získali větší pohodlí a kontrolu nad spotřebiči.

Tyto příklady ukazují, že digitalizace může přinést velké výhody, pokud je provedena správným způsobem s ohledem na potřeby zákazníků. Každá firma si však musí najít cestu, která nejlépe vyhovuje jejím produktům a byznys modelu.

Začínáme s integrací elektroniky

Hodnocení současného produktu a identifikace možností pro integraci

Jak tedy na digitalizaci produktů prakticky začít? Prvním krokem je důkladně prozkoumat stávající portfolio a identifikovat možnosti pro přidání "chytrých" prvků. Je třeba položit si následující otázky:

 1. Jaké hlavní problémy či potřeby mají naši zákazníci, které bychom mohli vyřešit digitálními technologiemi?

 2. Jak bychom mohli prostřednictvím digitálních funkcí odlišit náš produkt od konkurence?

 3. Kde ve výrobním procesu či používání produktu vzniká nejvíce dat, která bychom mohli sbírat a analyzovat?

 4. Jaké senzory by mohly zlepšit fungování výrobku z pohledu uživatele?

 5. Jakým způsobem by mohl být náš produkt propojen s IT systémy zákazníka?

Na základě těchto úvah lze identifikovat nejslibnější oblasti pro integraci elektroniky a konektivity. Je důležité zapojit do této analýzy jak technické expertní týmy, tak obchodní a marketingové zástupce s hlubokou znalostí zákazníků.

Nejčastější překážky a jak je překonat

Při zavádění elektroniky do existujících výrobků je běžné narazit na určité překážky. Mezi nejčastější patří:

 • Omezený prostor v produktu - integrace elektroniky vyžaduje místo navíc. Je třeba optimalizovat uspořádání komponentů.

 • Vyšší náklady - senzory a konektivita zvyšují pořizovací i provozní náklady. Je třeba pečlivě zvážit návratnost investice.

 • Komplexita - vývoj HW/SW vyžaduje nové odborníky. Doporučujeme spolupráci s externím vývojářem.

 • Bezpečnost - propojená zařízení jsou potenciálně zranitelná vůči hackerům. Bezpečnost musí být prvořadá.

 • Integrace do IT systémů - propojení se systémy zákazníka může být komplikované. Je potřeba úzká spolupráce na obou stranách.

 • Regulace - digitalizované produkty podléhají novým regulacím, např. ochraně soukromí. Je důležité sledovat legislativní požadavky.

Při vhodném přístupu lze výše uvedené překážky překonat. Klíčem je multidisciplinární tým, který zváží technická, finanční i zákaznická hlediska. V mnoha případech se vyplatí spolupráce s externím vývojářem, který má zkušenosti s podobnými projekty.

Výhody spolupráce s externím partnerem při integraci elektroniky

Spolupráce s externím vývojovým partnerem přináší řadu výhod:

 1. Odborné know-how - externí firma disponuje potřebnými technickými znalostmi a zkušenostmi s realizací podobných projektů.

 2. Flexibilita - lze využít právě takové zdroje, které projekt aktuálně potřebuje. Není třeba budovat nákladný interní tým.

 3. Rychlost - externí firma dokáže dodat výsledky rychleji, než kdybyste si budoval vlastní kapacity.

 4. Nákladová efektivita - spolupráce se vyplatí i z finančního hlediska, zejména pro menší a střední firmy.

 5. Zkušenosti z různých oborů - renomovaný vývojář spolupracoval s firmami z celé řady odvětví. Přináší cenné know-how.

Proto při digitalizaci produktů důrazně doporučujeme zvážit spolupráci s externím partnerem. Ten pomůže překonat technické i byznysové výzvy a urychlí uvedení chytrých produktů na trh.

Ekonomické aspekty přechodu k digitalizaci

Digitalizace produktů s sebou nese také nutnost zvážení ekonomických dopadů. Je potřeba najít optimální rovnováhu mezi náklady a přínosy.

Externí náklady versus interní náklady při digitalizaci produktů

Jak jsme si ukázali dříve, externí vývoj vychází levněji než rozšiřování interních kapacit. Dle našich zkušeností tvoří externí náklady zhruba 50 % interních nákladů.

Přesná čísla samozřejmě závisí na rozsahu projektu digitalizace. Každopádně využití externího partnera snižuje potřebu rozsáhlých interních investic, které by se obtížně návratovaly.

Jak správně zvážit nákladovost při plánování digitalizace

Při plánování je důležité vzít v úvahu celkové TCO (total cost of ownership). To znamená nejen počáteční výdaje na vývoj, ale také náklady na provoz a údržbu digitálních systémů.

Doporučujeme vytvořit detailní finanční model, který zahrne:

 • Náklady na HW, SW a vývojáře

 • Celý projektové řízení

 • Provozní výdaje na konektivitu, cloudové služby atd.

 • Náklady na údržbu, bezpečnost a rozvoj systémů

 • Očekávané výnosy z nových digitálních služeb

 • Úspory nákladů díky efektivnějším procesům

Na základě takové analýzy lze určit optimální rozsah digitalizace, který přinese nejvyšší návratnost. S tím vám rádi pomůžeme.

ASN Plus - Váš spolehlivý partner v oblasti vývoje

Společnost ASN Plus disponuje mnohaletými zkušenostmi s vývojem elektroniky a softwaru pro různá odvětví. Rádi Vám pomůžeme s digitalizací vašich produktů a doporučíme nejvhodnější technologie s ohledem na vaše potřeby.

Jak může ASN Plus pomoci integrovat moderní komunikační technologie do vašeho produktu

Naši odborníci vám pomohou s výběrem a integrací vhodných komunikačních technologií, jako je například:

 • Bluetooth - pro bezdrátové připojení produktu k mobilním zařízením

 • Wi-Fi - pro připojení k internetu a integraci do IT systémů

 • Cellular - pro připojení k mobilním sítím 2G/3G/4G/5G

 • NFC - pro bezkontaktní přenos dat na krátkou vzdálenost

 • RFID - pro identifikaci objektů pomocí rádiových vln

Disponujeme zkušenostmi s procesory, moduly a čipy od předních světových dodavatelů. Pomůžeme Vám s návrhem elektroniky, vývojem firmwaru i integrací do back-end systémů. Zajistíme, aby komunikační technologie byly integrovány optimálním způsobem s ohledem na vaše potřeby.

Přístup ASN Plus k vývoji na míru a jeho význam pro úspěch na trhu

V ASN Plus se vždy snažíme pochopit konkrétní potřeby každého zákazníka a navrhnout řešení přesně na míru. Digitalizace produktů vypadá jinak například v logistice, jinak v zemědělství a jinak v průmyslové automatizaci.

Proto s vámi budeme úzce spolupracovat již od zadání projektu, abyste z digitalizace získali maximální přidanou hodnotu právě pro vaše odvětví a produkty. Zapojíme vaše technické i obchodní týmy, provedeme analýzu uživatelských dat, navrhneme ideální kombinaci hardwaru a softwaru.

Takový přístup na míru, založený na hlubokém porozumění vašemu byznysu, je klíčem k úspěchu digitalizace na trhu. Dokážeme Vám pomoci odlišit se od konkurence a přinést skutečně unikátní užitnou hodnotu pro vaše zákazníky.

Realizace projektů s důrazem na komunikační technologie a dodržení termínů a rozpočtu

Při realizaci projektů vždy klademe důraz na tři klíčové aspekty:

 1. Komunikační technologie - jako odborníci v této oblasti umíme navrhnout a integrovat optimální komunikační řešení pro propojení vašich zařízení.

 2. Dodržení harmonogramu - díky zkušenostem dodáme projekty v požadovaném termínu, abyste mohli včas uvést digitální produkty na trh.

 3. Kontrola rozpočtu - pečlivě řídíme náklady, abychom dodrželi dohodnutý finanční rámec a přinesli maximální hodnotu za vynaložené prostředky.

Díky kombinaci těchto tří aspektů dokážeme spolehlivě dodat úspěšné projekty digitalizace s konkrétními měřitelnými výsledky. Rádi pro Vás zajistíme komunikaci s dalšími technologickými partnery v naší síti dodavatelů.

ASN Plus vás provede celým procesem od návrhu po realizaci

Komplexní přístup od návrhu až po realizaci a provoz - to je přesně to, co v ASN Plus nabízíme. Nejprve s vámi probereme vaše cíle a potřeby zákazníků. Pak navrhneme vhodná HW/SW řešení.

Následně celý projekt realizujeme s důrazem na termíny, rozpočet a kvalitu. A v neposlední řadě jsme schopni zajistit také provoz a údržbu digitálních systémů. Tím získáte jistotu, že se můžete plně soustředit na svůj core byznys.

Závěr a hlavní myšlenky

Digitalizace produktů je nezbytným krokem pro udržení konkurenceschopnosti firem v dnešní době. Přináší příležitosti v podobě lepšího uspokojení potřeb zákazníků, získávání cenných dat a odlišení se na trhu.

Společnost ASN Plus nabízí odborné služby při integraci moderních technologií do výrobků. Disponujeme zkušenostmi s realizací projektů digitalizace v řadě odvětví. Rádi s vámi probereme vaše konkrétní potřeby a pomůžeme vám s úspěšnou digitalizací.

Zahajte svou cestu k digitální transformaci s jistotou a důvěrou v odbornost našich expertních týmů! Kontaktujte nás a dohodněme schůzku k prodiskutování vašich cílů v oblasti digitalizace produktů.